zaterdag 30 augustus 2014

Een Friestalige omroep, bespottelijk!

Fannemoarn, earne yn in net neier te neamen romte.

'Wij doen hier alles zoveel mogelijk in het Nederlands.'
'O.'
'Dat vind ik ook terecht, met al die mensen die niet Fries zijn.'
'Maar wij wonen toch in Friesland?'
'Nee hoor. Wij wonen in Nederland. En daar moet iedereen Nederlands spreken.'
'Ook de Friezen? Fries is wel een taal.'
'Gronings is ook een taal.'
'Natuurlijk, maar we hebben in Nederland twee rijkstalen, het Nederlands en het...'
'Ik vind het onfatsoenlijk dat jullie Friezen altijd maar Fries spreken!'
'Waarom? Wij wonen toch in Friesland? Als ik naar Arabië verhuis, wordt van mij ook verwacht dat ik integreer.'
'Arabië is een land. Friesland niet.'
'Maar we hebben in Nederland wel twee rijkstalen, dus begrijp...'
'Het schijnt dat er zelfs een Friestalige omroep is, die alles in het Fries doen!'
'Hoe lang woont u hier, als ik vragen mag?'
'40 jaar.'
'En u verstaat na die 40 jaar nog altijd geen Fries?'
'Jawel, maar ik spreek het niet.'
'Mag ik u vragen wat uw probleem dan is?'
'Het schijnt dat Friezen en Limburgers wat met elkaar hebben, net zoals Groningers en Brabanders.'
'Is dat zo?'
'Ja, en jullie vinden Engels mooi.'
'Mooi dat u dat voor mij besloten hebt. Engels en Fries hebben veel overeenkomsten. Kaas bijvoorbeeld. Say tsiis.' (poging om humor yn it petear te bringen)
'Ja, en Groningers hebben meer met Scandinavië.'
'O. Ik meende dat de meerderheid van de Groningers liever bij Duitsland wilde horen?'
'Nou ja, Duitsland dan.'
'Dat is geen Scandinavië.'
'Nou, maar Gronings is ook een taal.'
'Ja, dat klopt. En in Drenthe heb je het Huus van de Toal. Daar doen ze veel aan Drentse cultuur. Ik ken mensen die daar werken, leuk is dat.'
'O, u kent mensen in Drenthe?'
'Ja. En ook in Groningen, Brabant en Limburg, kan ik u melden. Ik communiceer zelfs met ze, in het Fries als het effe kan. Krijg nooit klachten.'
'Nou, ik kan het niet lezen.'
'Dus, u blijft er bij dat we als geboren Friezen, met onze eigen taal en cultuur, ons aan moeten passen aan mensen die hier komen wonen en weigeren te integreren? En dat terwijl het een grondwettelijk recht is om Fries te spreken?'
'Dit is een discussie waar we nooit uit zullen komen.'
'Maar u hecht aan het belang van Gronings, Drents en Brabants?'
'En Fries. Dat moet bewaard worden.'
'O. Maar als we tegen u spreken moeten we dat bewaren maar even vergeten, dus. Ook na 40 jaar Friesland.'
'Ik versta het wel.'
'Mag ik u dan nog een keer vragen wat u probleem is?'

   

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten