zaterdag 17 mei 2014

Test

Ik ha efkes in stille test dien. Foar de gemiddelde lêzer fan dizze Frysktalige side sil it net daliks yn it each springe. Mar dêrom is it ek in stille test. Eins ferwachtsje ik in minimale reaksje op dizze stille test. Ek in reaksje dêr't eins nimmen wekker fan lizze sil. Omdat it te bernich foar wurden is. De kâns is dan ek tige grut dat jim it net iens merke sille. Dat soe ek fierwei it bêste wêze.Geen opmerkingen:

Een reactie posten