dinsdag 20 mei 2014

Nederland doet gooi naar Songfestival 2030: Casper de Robles voorbeeld

Replica Casper de Robles naar songfestival 2030

‘Normale inzending niet kansrijk genoeg’

Van onze binnenlandredactie

Hilversum- Het kabinet is bereid ver te gaan om na 55 jaar eindelijk het Eurovisie songfestival weer eens winnend af te sluiten. Dit blijkt uit een uiterst geheim rapport dat in bezit is van deze krant. Hierin wordt tot in detail beschreven welke revolutionaire plannen hiervoor gesmeed zijn. ‘De opvolger van Teach-In moet nu maar eens gestalte krijgen,’ lachte premier Rutte in Nieuwspoort toen hij werd geconfronteerd met het uitgelekte rapport.  Een aantal topmensen uit de neurologie en overige chirurgische sectoren hebben op last van Den Haag de koppen bij elkaar gestoken om tot een winnend format te komen. Hierbij worden heilige huisjes omver gelopen alsof ze er niet zijn. Het grote voorbeeld is het beeld van Casper de Robles, dat op de zeedijk bij het Friese Harlingen staat. In de volksmond heet het beeld De Steenen Man. Echter niet de naam, maar de vorm is inspiratiebron voor het uiterlijk van de uiteindelijke deelnemer die in 2030 de Hollandse driekleur weer aan de hoogste mast moet doen wapperen. In het rapport wordt minutieus uit de doeken gedaan dat het gedaan is met de ‘normale’ bijdrages aan festivals als deze. Er zal met iets speciaals een zogeheten schokeffect teweeg moeten worden gebracht, wil het project kans van slagen hebben. Dit is de stellige mening van de CEO van de zogenaamde ‘Caper2.0’ onderneming, de heer B. Sporig. ‘De grote economische waarde van een winnend songfestivallied wordt in Nederland schromelijk onderschat,’ aldus Sporig in het lijvige rapport.
Doel van het project is om een mens met twee hoofden te ‘creëren’. ‘Sekse is niet onze eerste casus, daar kan in een later stadium nog aan gesleuteld worden,’ zo valt in het voorwoord van de heer Sporig te lezen. ‘Wel van eminent belang is het aanwezig zijn van twee setjes stembanden, waardoor er tweestemmig gezongen kan worden.’ Binnen de politiek is verschillend gereageerd op de vergaande plannen. De christelijke partijen spraken hun afschuw uit, maar zouden in ruil voor meer geld naar de zorg eventueel het kabinet kunnen blijven steunen, zo bleek uit een snel rondje langs de verschillende woordvoerders. D66 sprak van een ‘doorbraak’.       


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten