donderdag 19 januari 2012

Feestje!!!

Moarn, om 20.00 yn MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Presintaasje fan de nije ferhalebondel fan 40 jier skriuwer: Johan Veenstra, Mit et waeter veur de dokter. De Drintske skriuwer Jan Germs en ik sei de gek sille yn blokjes fan twa kear tsien minuten wat fertelle. En der is ek noch in Grinzer band by. As dat mar goed komt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten